தமிழன் :-)

ஒளி கொடுக்கும் பகலவன் உறங்கலானால்
இருள் கொடுக்கும் இரவுக்கு இனிமை  தான் -ஆகவே
தமிழர்களே இனியும் உறங்காதீர்
போராடுங்கள் !!நம் நாட்டிற்காக !!

this was written by me to give about tamilians:-)tamilians are serving to others by working hard but others they are treating the tamilians like slave:-)all tamilians should understang the situation of themselves,see your neighbhour rather than jumping for unkindable personships:-)

Advertisements

About Navaneethan

mixed feelings...
This entry was posted in General and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s